logo

Automatisk fakturering

PromikFinans erbjuder fakturaservice, påminnelsehantering och fakturaköp. Dessa funktioner är till för att underlätta hur ni fakturerar till era kunder, så att ni kan fokusera på er verksamhet istället.

PromikFinans Fakturaservice

För att ge dig möjlighet till mindre administration och sänkta faktureringskostnader erbjuder PromikFinans fullständig fakturaservice.

Hur fungerar det?

 • Vi kopplar ihop vårt system helautomatiskt med det du använder (webshop, kassasystem,taxisystem etc.)
 • Du skapar fakturorna i ditt befintliga affärssystem eller i PromikBook om du är bokföringskund
 • Vi tar hand om utskick och tar emot betalningar
 • Vi skickar påminnelse vid behov
 • Vi skickar till inkasso vid behov
 • Bevakning och avprickning av inbetalningar
 • Vi betalar ditt företag direkt när vi själva tagit emot betalningen
 • Vi överför underlag automatiskt till ditt affärssystem för din bokföring

Pris för fakturaservicen är 10 kr/faktura


Fördelar som du redan räknat ut

 • Minskade hanterings- och arbetskostnader
 • Undvik krångel och stress med påminnelser
 • Tidsbesparande

Tilläggstjänster

Brevfakturor i färg10 kr/st
Påminnelse0 kr/st* 60 kr/st om kunden inte betalar avgiften
Inkasso0 kr/st* 180 kr/st om kunden inte betalar avgiften
Ansökan hos Kronofogden0 kr/st* 340 kr/st om kunden inte betalar avgiften

PromikFinans påminnelsetjänst för fakturor

PromikFinans kan genom systemet PromikBook hjälpa dig med påminnelsehantering om inte dina kunder betalar sina fakturor i tid.

Du skickar in dina fakturor alternativt skapar fakturorna i PromikBook systemet och använder sedan knappen för vår påminnelsetjänst. En påminnelsefaktura kommer då att skapas automatiskt om kunden inte betalar i tid. När PromikFinans erhåller betalningen kommer pengarna att överföras direkt till ditt bankkonto påföljande bankdag.

Om Kunden ej betalar sin fakturafordran efter påminnelse kommer PromikFinans AB att driva ärendet vidare till inkasso via sin samarbetspartner Capitum AB.

Inkasso- och påminnelsetjänsten kostar ingenting för dig men PromikFinans behåller avgiften som drabbar köparen.

PromikFinans AB © 2019